ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ  
   
 
   
KW715072          
   ΚΑΔΟΣ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ BM250 KENWOOD BREADPAN ASSY  
Τιμή :  25.69      
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
   
   


Αθήνα Aνδρ.Παπανδρέου 169 'Ιλιον 2102725250