ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ  
   
 
   
KW715006          
   ΚΑΝΑΤΑ FPM250 FPM260 FPM270 KENWOOD ΜΙΧΕΡ  
Τιμή :  25.15      
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
   
   


Αθήνα Aνδρ.Παπανδρέου 169 'Ιλιον 2102725250