ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ  
   
 
   
KW714233          
   ΦΛΑΝΤΖΑ AT283 AT286 KM241 KITCHEN MACHINE PROSPERO PROPLUS SEALING RING KM282/KM285/KM286/KM28  
Τιμή :  0.88      
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
   
   


Αθήνα Aνδρ.Παπανδρέου 169 'Ιλιον 2102725250