ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ  
   
 
   
KW714131          
   ΒΑΣΗ ΚΑΔΟΥ ΑΡΤΟΠΑΡΑΚΕΥΑΣΤΗ BM250 BM256 BM450 KENWOOD ΚΟΜΠΛΕΡ  
Τιμή :  5.47      
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
   
   


Αθήνα Aνδρ.Παπανδρέου 169 'Ιλιον 2102725250