ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ  
   
 
   
KW713308          
   ΒΑΣΗ ΠΛΑΚΕΤΑΣ CONTROL/DISPLAY ΑΡΤΟΠΑΡΑΚΕΥΑΣΤΗ ΒΜ900  
Τιμή :  0.61      
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
   
   


Αθήνα Aνδρ.Παπανδρέου 169 'Ιλιον 2102725250