ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ  
   
 
   
KW712262          
   ΚΑΔΟΣ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ KENWOOD BM450 BM250 BM256 BM350 BREAD PAN ROUND  
Τιμή :  18.46      
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
   
   


Αθήνα Aνδρ.Παπανδρέου 169 'Ιλιον 2102725250