ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ  
   
 
   
KW675790          
   ΚΩΝΟΣ ΛΕΜΟΝΟΣΤΙΦΤΗ DELONGHI A960 SP621 AT312 CITRUS JUICER REAMER  
Τιμή :  2.69      
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
   
   


Αθήνα Aνδρ.Παπανδρέου 169 'Ιλιον 2102725250