ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ  
   
 
   
KW675647          
   ΒΑΣΗ A938A KEWWOOD MIXER BASE ASSY COMPLETE HOUSING WH  
Τιμή :  6.94      
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
   
   


Αθήνα Aνδρ.Παπανδρέου 169 'Ιλιον 2102725250