ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ  
   
 
   
KW666531          
   ΚΜ280 KENWOOD MIXER ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ  
Τιμή :  6.03      
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
   
   


Αθήνα Aνδρ.Παπανδρέου 169 'Ιλιον 2102725250