ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ  
   
 
   
KW642420          
   ΑΞΟΝΑΣ ΜΠΟΛ KENWOOD FP295 FP310 FP350 FP450 FP460 FP470 FP570 FP580 FP660 FP670 642420 BOWL SHAFT FP370-676  
Τιμή :  1.91      
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
   
   


Αθήνα Aνδρ.Παπανδρέου 169 'Ιλιον 2102725250