ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ  
   
 
   
FU1021          
   ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΚΟΥΠΑΣ DELONGHI XTD 4080 NB ORBIT XTD3070E XTD 3080ET ORBIT  
Τιμή :  7.77      
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
   
   


Αθήνα Aνδρ.Παπανδρέου 169 'Ιλιον 2102725250