ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ  
   
 
   
996510025183          
   32PFL5605H/12 PHILIPS PR CIRCUIT TV PR CIRCUIT TV SSB CBPF92KB26  
Τιμή :  49.60      
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
   
   


Αθήνα Aνδρ.Παπανδρέου 169 'Ιλιον 2102725250