ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ  
   
 
   
996510004475          
   ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 20PFL5522D/12 POWER SUPPLY  
Τιμή :  18.60      
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
   
   


Αθήνα Aνδρ.Παπανδρέου 169 'Ιλιον 2102725250