ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ  
   
 
   
996500038890          
   ICST92195C7B1/M5HIC DIG MOS MICROPROCESSOR  
Τιμή :  14.15      
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
   
   


Αθήνα Aνδρ.Παπανδρέου 169 'Ιλιον 2102725250