ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ  
   
 
   
996500035965          
   IC DIG MOS EEPROMΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  
Τιμή :  4.66      
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
   
   


Αθήνα Aνδρ.Παπανδρέου 169 'Ιλιον 2102725250