ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ  
   
 
   
935285349557          
   IC ANA/GIG CONTROLLER TDA15471HV/N1C00 LCD TV 32PFL3403/12  
Τιμή :  11.16      
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
   
   


Αθήνα Aνδρ.Παπανδρέου 169 'Ιλιον 2102725250