ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ  
   
 
   
7011810711          
   ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗ DELONGHI EOB2071 EOB2071 SPATOLA IMPASTA PTFE NERO(FOOD)(XZD 7011811341  
Τιμή :  3.17      
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
   
   


Αθήνα Aνδρ.Παπανδρέου 169 'Ιλιον 2102725250