ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ  
   
 
   
6812810221          
   BOILER DELONGHI VVX1440 VVX1420 VVX1460D VVX1445 VVX1420 VVX1475 VVX1470 (6812810931)  
Τιμή :  27.90      
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
   
   


Αθήνα Aνδρ.Παπανδρέου 169 'Ιλιον 2102725250