ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ  
   
 
   
5928125600          
   XEIPOΛΑΒΗ ΠΡΕΣΟΣΙΔΕΡΟΥ DELONGHI SX 5020D Stirella VVX680 VVX140 SA4540 5328106600  
Τιμή :  4.15      
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
   
   


Αθήνα Aνδρ.Παπανδρέου 169 'Ιλιον 2102725250