ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ  
   
 
   
5913710021          
   ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΙΟΝΙΣΤΗ AC 150 AC 230 DELONGHI CONTROL PANEL  
Τιμή :  10.52      
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
   
   


Αθήνα Aνδρ.Παπανδρέου 169 'Ιλιον 2102725250