ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ  
   
 
   
482214010417          
   HR6485 LOT TRANSFORMER CRT 312213838990 DSBE GT110M ΜΕΤΑΣΧ/ΤΗΣ  
Τιμή :  12.40      
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
   
   


Αθήνα Aνδρ.Παπανδρέου 169 'Ιλιον 2102725250