ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ  
   
 
   
312813821121          
   OV2076 OP0604 GMET LOT TRANSFORMER CRT ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ  
Τιμή :  12.40      
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
   
   


Αθήνα Aνδρ.Παπανδρέου 169 'Ιλιον 2102725250