ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ  
   
 
   
310430820491          
   13929014A LOT TRANSFORMER CRT ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ  
Τιμή :  11.16      
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
   
   


Αθήνα Aνδρ.Παπανδρέου 169 'Ιλιον 2102725250