ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥ  
   
 
   
272217100971          
   32PFL5605H/12 POWER SUPPLY UNIT DPS-138BP  
Τιμή :  31.00      
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  
   
   


Αθήνα Aνδρ.Παπανδρέου 169 'Ιλιον 2102725250